Osobní stránky Věry a Karla

Text

Koniklec na olomoucku

 

Mezi obcemi Krčmaň a Grygov, asi 10 km jižně od centra Olomouce, jsou přírodní památky U Strejčkova lomu, U Bílých hlín a Cikánské zmoly. Kdysi se zde těžil vápenec, dnes je lom opuštěný.
Podklad je tvořený propustným vápencem,proto půda rychle vysychá. Vyskytuje se zde mnoho druhů ohrožených teplomilných rostlin ( len žlutý, koniklec velkokvětý, střevíčník pantoflíček, hvězdnice chlumní, …) ale i živočichů ( modrásek vikvicový, otakárek fenyklový, kudlanka nábožná, ještěrka obecná, ťuhýk obecný, ..). Ještě jaro nevypuklo naplno, ale koniklec byl již na mnoha místech k vidění. Jezdí jej sem obdivovat návštěvníci z celé republiky. Jenom nás vyděsil pohled na mapu na serveru Seznam, podle ní by přes tato území měla vést rychlostní silnice Olomouc - Přerov. To si věru neumíme představit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mlýn

Větrný mlýn v Ostrově u Macochy

Mlýn

Daleké Nizozemí