Osobní stránky Věry a Karla

Text

Olomoucká novoroční vycházka

 
Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci opět zorganizovala novoroční vycházku. Vycházka je trochu nadsazené – stáli jsme asi 45 minut na rohu ulic Zámečnická a Sokolská před kinem Metropol. Mimochodem - ulice Sokolská byla hned za historickými hradbami města a její severní strana byla v 19. století tvořena souvislou řadou domů. Pokračování ulice Zámečnické k dnešnímu kruháči byl vytvořen dodatečně zbouráním několik domů.

 

 

 

Pan Milan Tichák (https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Tich%C3%A1k) ale opět dokázal, že dokáže poutavě vyprávět snad o každém domě v centru Olomouce. Nejvíce času věnoval budově naproti kinu. Budova je dlouhá 135m a byla přistavěna na vnější stranu hradeb. V historii byla využívaná jako sklad soli pro Rakousko-Uhersko, poté jako střelnice olomouckých ostrostřelců a později jako celní úřad. Výklad doplnil i konkrétními daty, ale těmi nebudeme unavovat.

 

 

Další rohový dům byl dříve tiskárnou firmy Kramář a Procházka. Josef Kramář byl nakladatel, knihtiskař a překladatel působící v Olomouci v letech 1870-1895. Firmu vedl se svým zetěm Procházkou.

 


 

Kino Metropol, u kterého probíhalo setkání je posledním klasickým kinem v Olomouci. Kino v samotném centru historické a univerzitní hanácké metropole vzniklo v roce 1933 a od té doby několikrát změnilo svůj název. Založeno bylo jako Bio Sokol pod vedením Družstva pro stavbu Sokolovny, o něco později se přejmenovalo na Světozor a poté na Pohraniční stráže. Po revoluci se oživil název Metropol. Zajímavé bylo, že kino bylo znárodněno již v roce 1945. Takže dříve, než banky.

 


 
A poslední zajímavost -  kolem kina vede jednokolejná tramvajová trať, po které jezdí vozy do depa. Provoz po této trati byl zahájen 1. 4. 1899. Trať ale vedla z ulice Sokolské ulicí Zámečnickou, potom dnešní Opletalovou na Horní náměstí.

 


 

Už se těšme na další akce v muzeu a nové informace o Olomouci.

ZPĚT

 


 

Mlýn

Větrný mlýn v Ostrově u Macochy

Mlýn

Daleké Nizozemí